Disclaimer

Disclaimer website

De informatie in deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld naar de op het moment van schrijven geldende medische- en technische stand van zaken. Voor de juistheid en volledigheid kan echter niet worden ingestaan. Op ieder moment kan de informatie zonder vooraankondiging worden gewijzigd.  Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Omnial b.v.. kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Omnial b.v.. en alle overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor de informatie waarnaar wordt doorverwezen. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van Omnial b.v.. Nederlands recht is van toepassing. Wij zijn niet aansprakelijk betreft het dragen en/of hoe te gebruiken van onze producten.

 

 

Cookies

Deze website maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies.

Menu